عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فاسمین ( کالسمین)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/04/26


تحلیل نموداری فاسمین :

فاسمین را پیش تر بررسی نمودیم و با دید میان مدت به حمایت 280- 300 این نماد اشاره داشتیم.

با کاهش ذخایز و روی 2400 ای ک تو بودجه دیده و دلار 3700 .. میشه تا 470 و  نهایتا 520 بلند مدت روی این سهم حساب کرد.

 

 

5757466فاسمین 26.png

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش