عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه گذاري مس سرچشمه (سرچشمه)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/07/25


چارت هفتگی:

80e5b96سرچشمه.png

 

روند کلی سرچشمه در بلند مدت را مشاهده می نمایید که یک دید کلی از سهم میدهد و ادامه مسیر در لانگ تایم به تصویر کشیده شده است. 

حرکت نزدیک سهم یک ریز موج بی هست در تکمیل موج 4 .

موج 4 یا سه تایی است یا مثلث شکل میدهد که الان برای قضاوت زود است. پس از تکمیل این موج زمان بر یک رشد خوب در انتظار این سهم است. 

حمایت نزدیک سهم : 440 تومان و 380 است. 

مقاومت مهم سهم در کوتاه مدت :  محدوده 550 -600 تومان 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش