عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشیمی شیراز (شیراز)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/07/26


دیتای روزانه نماد :

3235c82شیراززززززززززززززززز.png

 

در تحلیل پیشین اشاره نمودیم که در حال تکمیل موج ایگرگ هستیم و یک کف قیمتی در محدوده 190 تومان برای سهم در نظر داشتیم که از همین حمایت برگشت و بازدهی 24 درصدی را در دو ماه رقم زد. که برای سهمی مثل نمادهای گروه پتروشیمی بازدهی بسیار خوبی تلقی می گردد . ریسک کمی داشت. 

 

به نظر می رسد دو سناریو پیش رو باشد: یا موج Y از الگوی ترکیبی WXY در همان حمایت به پایان رسیده و روند رشد شروع شده است. 

یا موج Y هنوز تکمیل نشده و به صورتیک مثلث انقباضی در حال شکل گیری است که در این صورت پس از یک رشد موقت در قالب D اصلاح موج E را نیازمندیم و سپس یک رشد خوب برای سهم داریم. 

 

حمایت معتبر نزدیک 220 ریال و مقاومت های نزدیک همان 245 سقف کانالیزه نزولی  و 330  منظور گردد.  

به روز میشود. 

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش