عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ايركا پارت صنعت (خكار)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/07/29


چارت روزانه:

c282b55خکاررر.png

 

به نظر میرسد در حال تکمیل کارکشن B باشیم و پس از اتمام موج اخر اصلاحی  رشد میان مدت سهم در قالب موج سی با شکست مثلث انقباضی آغاز میگردد. کف حمایتی سهم  فیبو مشخص شده را استاپ لاس قرار دهیم. مقاومت  سقف قبلی مد نظر باشد. 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش