عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشیمی خارک(شخارک)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/07/29


چارت هفتگی:

9b7a94aشخارکک.png

در به روز رسانی شخارک شاهد یک رشد کوتاه مدتی بیش از 20 درصدی در سهم هستیم که با توجه به سناریوی فوق و واگرایی مثبت انتظارش می رفت.

من بعد دو سناریو در ادامه مسیر خواهیم داشت:

 یا طبق نمودار قبل در انتهای موج b هستیم و یک اصلاح موقت موج c خواهیم داشت برای تکمیل موج 2

یا طبق سناریوی چارت به روز شده در شورع موج 3 هستیم و تارگتهای خوبی در ادامه سهم دنبال خواهد کرد.

فعلا 1600 1720 اولین محدوده مقاومت که باید بالای آن ثبیت شود. حمایت 1350 حد ضرر قرار داده شود.

1980-2300 نیز مقاومتهای  بلند مدت می باشد. 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری