عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال كشت‌وصنعت‌پياذر (غاذر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/07/30


چارت هفتگی:

58359d8غاذرررررر.png

 

در روند صعودی اخیر پس از تکمیل مثلث، شاهد رشد خوب این نماد تا سقف کانالیزه بوده ایم.

سپس اصلاحی شارپ در قالب موج 4 رخ داده که در چارت هفتگی بالا قابل مشاهده است .

هنوز موج 4 مطمئن نیستیم به اتمام رسیده باشد ممکن است چند روزی زمان ببرد ولی با حد ضرر 480 تومان قابل بررسی است.

  دو تارگت مقاومتی برای موج 5 لحاظ نموده ایم که انتظار داریم میان مدت نزدیک شدن به سقف قبلی  قابل حصول باشد.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش