عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال کالسمین- فاسمین

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/07/30


چارت هفتگی به روز رسانی :

be26539فاسمین.png

 

 

فاسمین پس از اعلام سود امروز بازگشایی شد:

 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به 1396/06/31 

سود هر سهم گزارش قبل: 501 ریال
سود هر سهم گزارش جدید: 701 ریال
درصد تغییر:  40% تعدیل مثبت
پوشش 6 ماهه 58% مبلغ 408 ریال

▪️دلایل تغییرات:

.تغيير در پيش بيني سود، عمدتا ناشي از افزايش پيش بيني نرخ فروش هر تن شمش روي در مفروضات از 2400 دلار به 2600 دلار و افزايش سود شرکتهاي گروه در اين رابطه مي باشد.

 

 در نمودار قبل پیش بینی رشد میان مدت سهم شده بود در قالب موج 5 ام. هنوز در موج 5 هستیم و مقاومت 415 نزدیک ترین مقاومت سهم و سپس 500-490 نزدیک ترین مقاومت هاست

 حمایت نزدیک سهم:  360 می باشد.

 

مینا یوسفی

سرمایه گذاری و آموزش