عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال قند اصفهان ( قصفها)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/01


 

12c62fdقصفها 1.png

تکنیکال قصفها- قند اصفهان

 

سهم مستعد واگرایی منفی هم در اندیکاتور مک دی هیستوگرام هم ار اس ای بوده و به نظرم یک اصلاح کوتاه مدت تا میانه چنل محدوده 900 نهایتا در پیش است. 

انتظار داریم میان مدت به مانند گذشته سهم بتواند مجدد دو محدوده 1150 و 1500 سقف حدودی را تاچ نماید.

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش