عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال شیر پگاه فارس ( غفارس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/01


 

123451bغفارس 1.png

 همانگونه که مشاهده میشود در بلند مدت یک ایمپالس صعودری را تکمیل می نماید و به نظر میرسد درحال حاضر اصلاح  فرسایشی موج 4  در تکمیل موج دی مثلث هستیم و سپس ایی. 

در نهایت وارد موج 5 از 5  میشویم که در آخرین موج روند ایمپالس رشد سهم فعلا باید دید سقف قبلی چه خواهد شد. محدوده 760 مهم میباشد. 
بعد تر به روز رسانی صورت خواهد گرفت.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش