عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال شيشه‌ و گاز (كگاز)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/06/10


کگاز در یک سناریو:

 

در تکمیل موج C میانمدت میتواند در بازه یک الی سه ماهه اهداف مقاومتی 545-715 را دنبال نماید.  

این سهم حمایت معتبری در محدوده 445 و 368 داراست.

56a12cbکگاززززززززززز.png

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش