عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توليدي چدن سازان (چدن)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/06/10


یک سناریو و نمای کلی سهم در تایم فریم روزانه:

 

حد حمایت مشخص سهم 268 حدودا در نظر گرفته شده و انتظار میرود روند رشد سهم در میان مدت تا محدوده سقف کانالیزه ادامه یابد. مقاومت ها در تکمیل موج C از کارکشن سناریو 310-335 و نهایتا 395 مهم است.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش