عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گسترش نفت و گاز پارسيان (پارسان)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/06/11


پارسان در تحلیل گذشته و هدف 430 ابتدایی که تحقق یافت و سهم پس از رسیدن به 435 تومان اصلاح قیمتی را پیش گرفت:

e8eacdaparrsannnnnnn.png

 

به روز رسانی نموداری و تکمیل سناریو:

 

امروز پارسان در 380 تومان صف فروش را تجربه مینماید ولی به نظر این اصلاح موج 4 از سناریو است و پس از رسیدن به 370 تومان یا نهایتا 340 حدودی باید شاهد ثبیت اصلاح و برگشت قیمتی باشیم. مقاومت ها مجدد سقف قبی و 480-520 مهم است.

 

190cb5bپارسان.png

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش