عنـوان تحلیل : بررسی سودآوری شرکت پتروشیمی مارون (مارون) و تأثیرات افزایش نرخ ارز

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1397/06/11


مارون

شرکت پتروشیمی مارون در بهمن ماه 1377 بصورت سهامی خاص تأسیس شد در سال 1388 نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و در سال 1390 در بازار فرابورس پذیرفته شد.

موضوع فعالیت شرکت

احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات، صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمیایی و مشتقات ذیربط و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و فنی مهندسی مرتبط می باشد.

نمودار فرآیندهای تولید شرکت

02e6790MA01970611.jpg

 

این شرکت با توانایی تولید سالانه 1.100.000 تن اتیلن، 200.0000 تن پروپیلن، 300.000 تن پلی اتیلن سنگین، 200.000 تن پلی پروپیلن و بیش از 443.000 تن انواع گلایکول یکی از بزرگترین شرکتهای پتروشیمی در ایران و جهان می باشد.

سرمایه و سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 5 میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به 4000 میلیارد ریال رسیده است. ترکیب سهامداران به شرح ذیل می باشد:

265b9daMA02970611.jpg

بررسی وضعیت مقدار فروش

فروش داخلی

30c52c0MA1970611.jpg

فروش صادراتی

0d405a6MA2970611.jpg

مقدار فروش شرکت در سال 1395 برابر با 1.669 هزار تن انواع محصولات پلیمری بوده است که 66 درصد آن در داخل و مابقی بصورت صادراتی به فروش رفته است. در سال 1396 مجموع فروش شرکت با افزایش 7 درصدی به 1.783 هزارتن رسید که از این مقدار 73 درصد در داخل و مابقی بصورت صادراتی به فروش رسیده اند. در سه ماهه ابتدایی سال مالی جاری 316.528 تن انواع محصولات پلیمری به فروش رسیده است که 63 درصد فروش داخلی و مابقی فروش صادراتی بوده است.

بررسی وضعیت مبلغ فروش

در جداول زیر وضعیت مبلغ فروش شرکت نشان داده شده است:

46018b5MA3970611.jpg

b084592MA4970611.jpg

از لحاظ مبلغ فروش از مجموع 4165 میلیارد تومان فروش سال 95 حدود 63 درصد به فروش داخلی و 37 درصد به فروش صادراتی اختصاص دارد. در سال 1396 مبلغ فروش با 31 درصد افزایش به 5470 میلیارد تومان رسید که 70 درصد به فروش داخلی محصولات و 30 درصد به صادرات محصولات اختصاص پیدا کرده است. در سه ماهه ابتدایی سال مالی جاری 1173 میلیارد تومان فروش شناسایی شده که از این مبلغ حدود 60 درصد فروش داخلی بوده است.

بررسی وضعیت مقداری و مبلغی فروش به تفکیک ماهانه

در نمودارهای زیر وضعیت مقداری و مبلغی فروش شرکت طی 5 ماهه ابتدایی سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته نشان داده شده است:

8bf6decma1970605.jpg

4553aaema2970605.jpg

 

1367530ma3970605.jpg

نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات در بورس کالا مبتنی بر عرضه و تقاضا می باشد. نرخ فروش محصولات بین مجتمعی بر مبنای FOB-5% بانرخ دلار مرجع بانک مرکزی توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی و انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی تعیین میگردد. نرخ فروش محصولات صادراتی بر مبنای قیمتهای نشریه ICIS با توجه به شرایط بازار و بصورت توافقی با مشتری با نرخ دلار بازار آزاد صورت می پذیرد.

بهای تمام شده

6ace3e3MA6970611.jpg

بهای تمام شده در سال 95 برابر 2323 میلیارد تومان بوده است که حدود 1352 میلیارد تومان که بیش از 58 درصد آن را شامل می شود به مواد مصرفی اختصاص دارد. در سال 1396 بهای تمام شده با توجه به افزایش مقدار تولید به 3012 میلیارد تومان رسید که از این مقدار بیش از 65 درصد با توجه به افزایش نرخ دلار و افزایش قیمت اتان به مواد مصرفی اختصاص پیدا کرده است. در سه ماهه ابتدایی سال مالی جاری 733 میلیارد تومان بهای تمام شده شناسایی شده است که از این مبلغ حدود 50 درصد به مواد مصرفی تعلق دارد.

62c65f8MA5970611.jpg

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان شرکت در جدول زیر نشان داده شده است:

67e508aMA7970611.jpg

شرکت با فروش 4100 میلیارد تومانی در سال 95 مبلغ 5142 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است که در سال بعد با افزایش 20 درصدی به 6.163 ریال رسیده است. در سه ماهه ابتدایی سال مالی جاری مبلغ 104.9 ریال سود به ازای هر سهم محقق گردیده است. با توجه به مفروضات زیر انتظار میرود سود سهم بین مقادیر جدول تحلیل حساسیت نوسان داشته باشد.

1. در نظر گرفتن مقدار فروش مانند برآورد شرکت

2. در نظر گرفتن نرخ 280 دلار برای اتان مصرفی

3. در نظر گرفتن ضریب مصرف 27 درصد برای اتان تبدیلی به اتیلن

4. افزایش 25 درصدی دستمزد مستقیم تولید در سال 97 نسبت به سال گذشته

5. افزایش 20 درصدی سریار تولید نسبت به سال گذشته

6. افزایش 20 درصدی هزینه های اداری، عمومی در سال 97 نسبت به سال 96

7. قیمتهای دلاری فروش محصولات با توجه به آخرین نرخهای فروش در تیرماه در نظر گرفته شده است.

 

bf5e7cbMA8970611.jpg

همانطور که مشاهده می کنید افزایش نرخ دلار تأثیر قابل توجهی بر فروش شرکت و افزایش سودآوری آن خواهد داشت. از آنجایی که عمده فروش شرکت به صورت داخلی و با نرخ ارز مبادله ای صورت می پذیرد افزایش نرخ ارز و تک نرخی شدن آن باعث افزایش سود شرکت خواهد شد و بیشتر از اینکه روی هزینه های شرکت، بهای تمام شده و مواد مصرفی تأثیر بگذارد درآمد شرکت را افزایش خواهد داد. بطوریکه به ازای هر 500 تومان افزایش در نرخ ارز (مبادله ای و آزاد) سود هر سهم 5 درصد افزایش می یابد.

 

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش