عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشیمی آبادان (شپترو) به روز رسانی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/06/12


تحلیل به روز شده این نماد 

تحلیل های پیشین این نماد/ پیشتر هدف قیمتی 435 را برای سهم مهم دانستیم که از این محدوده یعنی حدود 445  با اصلاح قیمتی همراه شده است. انتظار داریم تا 305 - 330 اصلاح داشته باشه و سپس مجدد با رشد تقاضا موج 5 تکمیل گردد. 

e7b33cfشپترو.png

 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش