عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پارس‌ خزر (لخزر) و یک سناریو

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/06/12


نمودار روزانه لخزر:

 

در تکمیل موج میان مدت C یک ایمپالس صعودی احتمال دارد رخ دهد:

 در صورت شکست سقف مقاومتی گذشته در 13950  یک سیگنال ورود مجدد رد سهم خواهد بود. مقاومت های مهم در تکمیل موج 3 و 5 : حدودا 16900 و 22800 می باشد. 

بتاسهم: لخزر چند وقتی است در نبود  برند های بزرگ خوب می فروشد و در مرداد هم 201 میلیارد ریال فروش زده است روند تولید بد نیست البته در مرداد از موجودی فروخته است . لخزر در حالی در میانگین سال ۹۶ به فروش ۱۶۱ میلیازد ریالی دست  یافته بود که در اسفند  فروش با  رشدی خوب ۴۸۹ میلیارد ریال بود در فروردین ۹۷ این عدد به ۳۷ میلیارد ریالی رسیده  و در اردیبهشت نیز 177 میلیارد ریال  فروش زده  در خرداد  به  فروش 160 میلیارد ریالی رسید و در تیرکمی رشد کرد و 235 میلیارد ریال  رسید  جمع  فروش 5 ماهه  811    میلیارد ریال شده است  . این عدد در سال 96 مبلغ 509  میلیارد ریال بوده و پیشرفت خوبی داشته است.

3f0791bلخزرررررررررررررررر.png

 

 

مینا یوسفی/ واحد سرمایه گذاری و آموزش