عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گازلوله‌ (پلوله)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/06/13


حد حمایت سهم بالاتر آمدهو همچنان سناریوی قبلی پای برجاست  به نظر روند بلند مدت اصلاحی کامپلکس wxy پایان یافته است و انتظار میان مدت بازدهی خوب از سهم میرود. یک 5 موجی به بازار بدهکار است. 

 

حد ضرر برای سهم قائل شوید: در محدوده 490- 480 

مقاومت های مهم  میان مدت سقف کانالیزه حدودا 1100 و 750

 

 

 

 

 

مینا یوسفی