عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فولاد آلياژي ايران (فولاژ) به روز رسانی شد

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/06/14


به روز رسانی نموداری و سناریو: 

 

در 5موج صعودی C بزرگ هستیم.  موج شتابدار اخیر موج 3هست که با تداوم صف خریدها همراه گشته است. به هدف اولیه 200- 230 رسیده است و بالایآن تثبیت شده انتظار داریم در قیمت های 310- 350 به تعادل برسد.

 

نمودار به روز شده:

تحلیل های پیشین:

b9e2121فولاژ.png

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش