عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال صنعتي‌ بهشهر (غبشهر) به روز رسانی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/06/18


به روز رسانی غبشهر همراه با بازدهی حدودا 50 درصدی:

پس از تکمیل یک کارکشن بلند مدت سهم مجدد از کف 170 تومان با افزایش تقاضا به 256 تومان رسیده است. این روزها بازار لبنی غذاییها با افزایش نرخ گرفتن ها داغ است.

به نظرمیرسد در صورت شکست سقف قبلی سهم بتواند تا سقف کانالیزه محدوده 320 و در صورت عبور 386 تومان در تکمیل 5 موج C نزدیک گردد.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری وآموزش