عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سایپا(خساپا) / به روز رسانی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/06/18


:به روز رسانی

خساپا پس از رسیدن به محدوده حمایتی مشخص شده و تکمیل یک کامپلکس در قالب WXY از 70 - 65 تومان با رشد قیمتی چند ماهه توانسته به بالای 100 تومان که هدف اولیه بود برسد. 

به نظر میرسد می تواند سهم در قالب موج 3 احتمالی به محدوده 145 دست یابد. 
مقاومت مهم بعدی: 182-203 است.

حمایت 98 -100 مقاومت مهم پیشین که شکسته شده است حد ضرر قرار گیرد.

تحلیل به روز شده:

2cb45e0خساپاااااااااا.jpg

 

تحلیل پیشین:

 

 

 

 

 

مینا یوسفی