عنـوان تحلیل : بررسی سودآوری شرکت نفت سپاهان (شسپا) و تأثیرات افزایش نرخ ارز

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1397/06/18


نفت سپاهان (شسپا)

پالایشگاه نفت سپاهان در سال 1371 بعنوان یکی از واحدهای پالایشگاه اصفهان آغاز به فعالیت نمود. این واحد پالایشگاهی در مهرماه 1378 بصورت یک شرکت سهامی خاص تحت عنوان شرکت تصفیه روغن اصفهان تأسیس و به ثبت رسید. یکسال بعد این شرکت به صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت واگذار گردید. در سال 1381 نام شرکت به نفت سپاهان تغییر یافت. در سال 1392 شرکت به سهامی عام تبدیل گردید و یکسال بعد در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج گردید.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 10 میلیون ریال بوده است که طی دو مرحله به مبلغ 1.050.000 میلیون ریال رسیده است. ترکیب سهامدارن به شرح ذیل می باشد:

32e8bb6SHES970618.jpg

مزیتهای رقابتی شرکت

نزدیکی به مهمترین منبع تأمین خوراک (پالایش نفت اصفهان)

پایداری و ثبات تحویل محصول روغن پایه گروه یک در بازارهای هدف صادراتی

پایداری مشخصه ها و آنالیز محصولات شرکت

صادرات محور بودن شرکت ( نسبت حجم صادرات به کل فروش)

بخش وسیعی از محصولات شرکت نفت سپاهان اعم از محصولات پایه و روغنهای موتوری و صنعتی، به کشورهای امارات متحده عربی، هند، پاکستان، چین و ... صادر می شود.

ریسکها و عوامل موثر بر شرکت

تغییرات نرخ ارز

نوسانات قیمت جهانی فرآورده های نفتی و متعاقب آن تغییرات نرخ جهانی محصولات و خوراک دریافتی

تغییرات در تکنولوژی تولید محصولات و در نتیجه تغییر در میزان تقاضای محصولات

صادرات محور بودن شرکت نفت سپاهان سبب می گردد نوسانات نرخ ارز به عنوان یک ریسک اثرگذاری مورد توجه قرار گیرد. حدود 90 درصد از بهای تمام شده محصولات شرکت را مواد اولیه تشکیل می دهد و نرخ مواد اولیه خریداری شده بر مبنای نرخ FOB نفت کوره 180 درجه خلیج فارس تعیین می شود. همچنین اکثر افزودنی های مورد استفاده در فرآیند تولید روغنهای نهایی شرکت وارداتی می باشند.

وضعیت مقداری فروش

در جدول زیر وضعیت مقدار فروش محصولات شرکت به تفکیک فروش داخلی و فروش صادراتی نشان داده شده است:

7b03869SHES2970618.jpg

c78ef80SHES3970618.jpg

همانطور که مشاهده می کنید شرکت در سال 1395 در مجموع 693.325 تن محصولات خود را به فروش رسانده که از این مقدار 23 درصد در داخل و بیش از 77 درصد صادر شده است. در سال 1396 مقدار فروش شرکت با 4 درصد افزایش به 720.409 تن رسیده که از این مقدار 24 درصد بصورت داخلی و مابقی بصورت صادراتی به فروش رفته است.

در سه ماهه ابتدایی سال مالی جاری مجموع مقدار فروش شرکت 160.428 تن بوده که 26 درصد در بازار داخلی و مابقی به کشورهای دیگر صادر شده است.

وضعیت مبلغ فروش

در جدول زیر وضعیت مبلغ فروش شرکت به تفکیک درآمد کسب شده از بازارهای داخلی و صادراتی نشان داده شده است.

0aecf8dSHES4970618.jpg

9522b73SHES10970618.jpg

در سال مالی 1395 مبلغ فروش شرکت 1251 میلیارد تومان بوده 40 درصد از فروش داخلی و 60 درصد از فروش صادراتی حاصل شده است. در سال مالی 96 مبلغ فروش شرکت با افزایش 38 درصدی به 1721 میلیارد تومان رسید که 35 درصد داخلی و 65 درصد از فروش صادراتی بدست آمده است.

در سه ماهه ابتدایی سال مالی جاری 526 میلیارد تومان درآمد کسب شده حدود 30 درصد مربوط به فروش داخلی و بیش از 70 درصد مربوط به فروش صادراتی محصولات بوده است.

وضعیت تولید و فروش ماهانه

بر مبنای این گزارش شرکت در مرداد ماه 207 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته رشد 19 درصدی داشته است. از ابتدای سال مالی تا کنون شرکت در مجموع 909 میلیارد تومان فروش داشته است در پنج ماهه ابتدایی سال مالی گذشته مجموع فروش شرکت 691 میلیارد تومان بوده است.

af02dadshespa1970605.jpg

از لحاظ مقداری شرکت در مرداد ماه 49.621 تن انواع محصولات خود را به فروش رسانده است فروش شرکت در ماه گذشته 44.586 تن بوده است. مجموع  فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون 254.614 تن بوده در حالیکه شرکت در مدت مشابه سال گذشته 320.678 تن فروخته است.

9761da4shespa2970605.jpg

نرخ فروش انواع روانکار بعنوان محصولاتی که سهم حدود 70 درصدی در فروش دارند در مرداد ماه رشد 15 درصدی نسبت به ماه گذشته داشته است.

67e87ceshespa3970605.jpg

تفاوت نرخ های فروش محصولات در بازار داخلی و صادراتی به علت ترکیب فروش محصولات می باشد ، بخش عمده فروش انواع روانکاردر  بازار داخلی  مربوط به فروش انواع محصولات نهایی ازجمله روغن‌های موتوری بنزینی، دیزلی، گازسوز، روغن‌های دنده خودرو، روانکارهای صنعتی و همچنین گریس و ضدیخ  به صورت مظروف  می باشد. در بازار صادراتی عمده فروش شرکت مربوط به فروش محصولات پایه ازجمله  روغن پایه ، اکستراکت و اسلاک واکس می باشد.

بهای تمام شده

در جدول زیر بهای تمام شده شرکت نشان داده شده است:

9d2e7d4SHES6970618.jpg

همانطور که مشاهده می کنید حدود 90 درصد از بهای تمام شده مربوط به مواد مصرفی می باشد که عمدتا از پالایشگاه نفت اصفهان تأمین می گردد.

صورت سود و زیان

72857d3SHES7970618.jpg

 

صورت سود و زیان شرکت در جدول بالا نشان داده شده است همانطور که مشاهده می کنید شرکت در سال مالی 95 مبلغ 911 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است در سال مالی 96 سود خود را با افزایش قابل توجه به 3333 ریال رسانده است و در سه ماهه ابتدایی سال مالی 97 مبلغ 1218 ریال سود به ازای هر سهم محقق گردانید. حال با فرض سه سناریو سود هر سهم برای سال مالی 97 پیش بینی گردیده است.

سناریو اول

1. فرض نرخ فروش محصولات با دلار 8000 تومان برای ادامه سال

2. فرض نرخ بهای تمام شده مواد مصرفی اصلی (لوبکات و آیزوریسایکل) همانند سه ماهه ابتدایی سال

3. فرض نسبت 0.9 برای لوبکات مصرفی

4. فرض نسبت 0.09 برای آیزوریسایکل مصرفی

5. باقی موارد طبق آخرین برآوردهای شرکت در  نظر گرفته شده است.

سناریو دوم

1. فرض نرخ فروش محصولات با دلار 8000 تومان برای ادامه سال

2. فرض نرخ بهای تمام شده مواد مصرفی اصلی (لوبکات و آیزوریسایکل) طبق آخرین قیمتهای معامله شده بورس کالا و انرژی

3. فرض نسبت 0.9 برای لوبکات مصرفی

4. فرض نسبت 0.09 برای آیزوریسایکل مصرفی

5. باقی موارد طبق آخرین برآوردهای شرکت در  نظر گرفته شده است.

سناریو سوم

1. فرض نرخ فروش محصولات با دلار 8000 تومان برای ادامه سال

2. فرض نرخ بهای تمام شده مواد مصرفی اصلی (لوبکات و آیزوریسایکل) با توجه به آزاد شدن قیمتها و دلار 8000 تومان

3. فرض نسبت 0.9 برای لوبکات مصرفی

4. فرض نسبت 0.09 برای آیزوریسایکل مصرفی

5. باقی موارد طبق آخرین برآوردهای شرکت در  نظر گرفته شده است.

11b3a95SHES8970618.jpg

در زیر جدول تحلیل حساسیت سود هر سهم شسپا با توجه به تغییرات نرخ دلار نشان داده شده است:

0926366SHES9970618.jpg

همانطور که مشاهده میکنید با توجه به صادرات محور بودن شرکت افزایش نرخ ارز تأثیر قابل توجهی بر سودآوری آن دارد و ازآنجایی که مواد مصرفی شرکت بخش عمده ای از بهای تمام شده آنرا تشکیل میدهد و عمدتا وارداتی هستند افزایش نرخ ارز باعث افزایش بهای تمام شده می گردد.

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش