عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پارس خودرو (خپارس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/06/24


خپارس در یک سناریو از پیک قیمتی حدودی 155 تومانی اصلاحی  زمانبر را در قالب یک کارکشن تا محدوده 63 تومان تجربه نموده است.. 

 

به نظر میرسد موجاخیر یک موج میان مدت صعودی است که میتواند تا سقف قبلی رشد نماید. 

با رعایت حد صرر 76-80 و واگرایی مثبتی که در انتهای روند نزولی داشتیم می توان سهم را رصد نمود.

 

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش