عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ايران‌ ترانسفو (بترانس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/06/24


در یک سناریو مثلث انقباضی سهم با شکست 503 تومان تومان و پولبک به آن به اتمام رسیده است و موج انگیزشی جدیدی در جهت رشد آغاز شده. 

 

حد ضرر سهم نفوذ به سقف شکسته شده در 618 قرار گیرد و به نظر رشد شارپ اخیر موج 3 روند صعودی است.

 

مقاومت مهم با شکست 705 تومان میتواند محدوده 930 - 1000 و سپس 1210-1400باشد.

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش