عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پست بانک ایران و یک سناریو

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/06/27


مدتیست نمادهای گروه بانکی پرتقاضاست و از حرکات ساید و اصلاح قیمتی بلند مدت خارج شده اند.

در وپست به نظر میرسد در تکمیل 5 موج صعودی C ازشاخه Y یک کامپلکس بلند مدت میتوان به رشد سهم و ادامه تقاضا از کف حمایتی 175-180 امیدوار بود. روند حرکتی سهم منظم هست و در یک کانال به صورت زیگزاگ به اهداف خود میرسد.

این حمایت حد ضرر قرارگیرد و در میان مدت اهداف 230-290 حدودی رصد گردد.

در بلند مدت میتواند در صورت شکست این عدد و تثبیت بالای آن با فراز و فرودهایی به سقف کانالیزه نزدیک گردد.

b85caf6vapost.png