عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال صنايع بهداشتي ساينا (ساينا) و یک سناریو

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/06/31


انتظار ادامه تقاضا در تکمیل موج 3 از یک موج میان مدت انگیزشی صعودی :

 

با رعایت مقاومت شکسته شده در نقش یک حمایت معتبر در محدوده 575 ساینا میتواند تا سقف کانالیزه و سپس دو هدف مشخص شده پیشروی داشته باشد.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش