عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) به روز رسانی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/07/01


وساخت/ به روز رسانی . برشگت روند حرکتی سهم از حمایت 200 و اتمام یک کامپلکس WXY . 

 

شروع یک رشد میان مدت 5 موجی و درحال تکمیل موج 3 هستیم با رشد تند و تیز نماد . شکست 300 تومان  مهم است که با اقبال خریداران امروز به نظر میسر میگردد. سپس 425-480 و 580 مهم میباشد. 

تاوقتی روند صعودی است با این نمادهمراهی کنیم نوسانگیری در بازار مثبت موجب جا ماندن از سهم میشود.

 

مینا یوسفی