عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال كشتيراني درياي خزر (حخزر) و بازدهی بیش از 100 درصدی سهم در کوتاه مدت

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/07/02


حخزر در به روز رسانی :

پس از رسیدن به حمایت اشاره شده همراه با واگرایی مثبت در مک دی سیگنال خرید سهم صادر شده و سهم با رشد تند و تیزی برگشت قیمتی را تجربه مینماید. این موج انگیزشی است و شکست 400 سقف کانالیزه مهم است.

در صورت شکست این محدوده میتواند به هدف اولیه سقف تاریخی 460 حدودی فکر کرد.

مینا یوسفی