عنـوان تحلیل : گزارش ماهانه شهریور بخش دوم نمادهای (هرمز، جم، زاگرس، شخارک، کچاد)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/07/03


گزارش شهریور ماه نمادهای منتشر شده امروز

هرمز

شرکت در ماه گذشته 322 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مرداد ماه رشد قابل توجه 73 درصدی را نشان می دهد. مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 1657 میلیارد تومان بوده است در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 1189 میلیارد تومان بوده است.

1de1574hormoz1970703.jpg

از لحاظ مقداری شرکت در شهریور ماه 112.601 تن محصولات فولادی به فروش رسانده که نسبت به مرداد ماه رشد 41 درصدی را نشان می دهد. مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 715.012 تن بوده است این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 777.024 تن بوده است.

866380ahormoz2970703.jpg

نرخ فروش اسلب نسبت به ماه گذشته رشد 18 درصدی داشته است.

e0fa6b3hormoz3970703.jpg

جم

بر مبنای این گزارش شرکت در این ماه 586 میلیارد تومان انواع محصولات پلیمری خود را به فروش رسانده است فروش شرکت در ماه گذشته 620 میلیارد تومان بوده و در مجموع طی شش ماهه ابتدایی سال مالی جاری 3825 میلیارد تومان فروخته است. در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 2471 میلیارد تومان بوده است.

065659fjam1970703.jpg

از لحاظ مقداری، فروش شرکت در شهریور ماه 128.607 تن انواع محصولات پلیمری بوده در مرداد ماه شرکت 140 هزار تن فروخته بود و مجموع مقدار فروش شرکت طی شش ماه به 855.122 تن رسیده است در مدت مشابه سال گذشته مجموع مقدار فروش 944273 تن بوده است.

14377dbjam2970703.jpg

نرخ فروش پلی اتیلن سنگین به عنوان محصول اصلی شرکت رشد 12  درصدی در این ماه داشته است.

85535fcjam3970703.jpg

 

شرکت پتروشیمی زاگرس آمار تولید و فروش شهریورماه را منتشر نمود.

بر اساس این گزارش در ماه مذکور بالغ بر 7144 میلیارد ریال فروش داشته است که نسبت به ماه قبل با رشد 6 درصدی همراه شده است.

مقدار تولید متانول 303 هزار تن و مقدار فروش 242 هزار تن بوده است. نرخ فروش هر تن متانول 28998 هزار ریال و نرخ تسعیر ارز 75000 ریال گزارش شده است. نرخ فروش هر تن متانول 386 دلار می باشد.

زاگرس از ابتدای سال تا کنون 1360 هزار تن متانول تولید نموده و 1334 هزار تن را به فروش رسانده است. مقدار تولید و فروش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب کاهش 12 و 14 درصدی داشته است. 

مجموع مبلغ فروش شش ماهه 28633 میلیارد ریال می باشد که با رشد 63 درصدی نسبت به شش ماه سال قبل همراه شده است.

d994a5e7.jpg

e342e548.jpg

 

ae72f4d9.jpg

شرکت چادرملو آمار تولید و فروش شهریورماه را منتشر نمود.

بر اساس این گزارش در ماه مذکور 5538 میلیارد ریال فروش داشته است.که نسبت به مردادماه با رشد 18 درصدی همراه بوده است.

چادرملو در شهریورماه 433 هزار تن کنسانتره آهن را به فروش رسانده است که نرخ فروش نسبت به ماه تقریبا بدون تغییر و در سطح 3095 هزار ریال بوده است. 

مقدار فروش گندله 365 هزار تن و نرخ فروش با رشد دو درصدی به 4398 هزار ریال رسیده است.

مقدار فروش فولاد در شهریور ماه 75 هزار تن بوده و نرخ فروش با رشد 19 درصدی نسبت به مردادماه به 34487 هزار ریال رسیده است.

مجموع مبلغ فروش از ابتدای سال تا کنون 27378 میلیارد ریال می باشد که رشد چشمگیر 146 درصدی نسبت به مدت سال قبل دارد.

 مقدار کل تولید کنسانتره در مقایسه با شش ماهه سال قبل رشد 4 درصدی و مقدار فروش رشد 3 درصدی داشته است. مقدارتولید و فروش گندله نیز به ترتیب 12 و 3 درصد افزایش یافته است. مقدار تولید و فروش فولاد نیز به ترتیب 434 و 429 هزار تن گزارش شده است.

 

85995d24.jpg

67478ac5.jpg

1e92c966.jpg

پتروشیمی خارک آمار تولید و فروش شهریورماه خود را منتشر نمود.

بر اساس این گزارش در ماه مذکور بالغ بر 3896 میلیارد ریال فروش داشته است که در مقایسه با فروش 1513 میلیارد ریال مردادماه رشد چشمگیری داشته است.

مقدار تولید متانول در شهریورماه 57 هزار تن و مقدار فروش 60 هزار تن بوده است. نرخ فروش هر تن متانول  با رشد 12 درصدی نسبت به ماه قبل به 28605 هزار ریال رسید.

مقدار تولید و فروش بوتان به ترتیب 12 و 14 هزار تن بوده است. نرخ فروش بوتان نسبت به تیرماه رشد 80 درصدی داشته است.

شخارک از ابتدای سال تا کنون 532 تن انواع محصولات را تولید نموده و 557 تن را به فروش رسانده است. مقدار تولید متانول در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش 6 درصدی داشته و مقدار فروش با رشد 16 درصدی همراه بوده است.

مقدار کل تولید و فروش بوتان نیز به ترتیب کاهش 2 و 8 درصدی داشته است.

مبلغ فروش شش ماهه 11782 میلیارد ریال می باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد 72 درصدی همراه بوده است.

b8fabd91.jpg 

c867f6c2.jpg

c7f80153.jpg

 

واحد سرمایه گذاری و آموزش