عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال نفت بندر عباس (شبندر) به روز رسانی یک سناریو و تحقق تارگت قبل

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/07/03


شبندر:شکست محدوده 1300 که امروز با صف خرید سهم در 1254 به استقبال آن خواهیم رفت نشانه راند جدید حرکت سهم خواهد بود که اهداف بالاتر 1600- 1900 را دنبال میتوان نمود.

روند سهم صعودی است و با استراحت های موقت سهم راه خود را پیش گرفته است.  از زمان اولین تحلیل این سهم از کف قیمتی حدودی 450 بازدهی شبندر در یک سال اخیر به 180 درصد رسیده است. 

 

11e9e99شبندر.jpg