عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال شاخص کل و یک سناریو

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/07/11


شاخص کل را بارها تحلیل نموده ایم و انتظار این رشد را از نمودارهای پیشین نیز داشتیم:

در واقع همانگونه که ملاحظه میشود دماسنج بازار همگام با بازارهای موازی و البته با یک فاز تاخیر از اردیبهشت 97 با یک شیب تند و تیز موج 3 را آغاز نموده است و از محدوده حدودی 93500 واحد با افزایش تقاضا به بالای 190000 واحد نفوذ نموده است و  امروز با چند روز اصلاح قیمتی به 185000 رسیده است. ولی این کاهش و رشد میان مدت تا کجا و چه سناریویی میشود در نظر داشت: 

در یک سناریوی محتمل کل حرکت چند سال اخیر را یک ABC زیگزاگ 535 در نظر داریم که موج AB در بلند مدت تکمیل و حال موج C هستیم. در موج C بزرگ که انگیزشی نیز هست 1 و 2 اتمام یافته و موج شارپ اخیر موج 3 هست که ریز موج های آن در حال تکمیل می باشد. 

در نهایت  شکست مقاومت 193000 مهم بوده و تثبیت بالای آن اهداف مقاومتی مهم 224500 و 275000 را باید در بازه 3 تا 9 ماهه رصد نمود و به نظر شاخص کل از حوالی 181500واحد و یا 172.800 واحد برگشت خواهد کرد.

در نهایت پس از  یک اصلاح موقت در قالب 4  سپس موج 5 صعودی در پیش خواهد بود.

ad8afd4شاخص کل 7.png

 

مینا یوسفی