عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال هلدينگ صنايع معدني خاورميانه (ميدكو) به روز رسانی شد:

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/07/14


وضعیت نموداری میدکو به روز رسانی در تایم روزانه / شکست کانالیزه صعودی و رشد شارپ سهم تا سقف تاریخی قبل در 335 تومان را داشتیم و تا زمانی که سهم بالای محدوده 330 حدودی معامله شود به نظر کم ریسک است. 

این محدوده اگر حد ضرر سهامداری باشد  به نظر میرسد سهم جایی حوالی 465 و نهایتا 555 آرام گیرد و سپسس اصلاحی میان مدت داشته باشیم.

به واکنش های زمانی گذشته و پیش بینی آینده با ابزار تحلیل زمانی دقت شود.

مینا یوسفی