عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (تاپيكو) به روز شده

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/07/14


 در یک سناریو پس ازاتمام یک مثلث انقباضی روند متفاوتی در جهت رشد میان مدت برای تاپیکو داریم:

یک رشد تند و تیز موج 3 ای داشتیم که  به نظر پس از رسیدن به پیک قیمتی 255 تومان وارد ریز موج 4 شده است. این موج احتمالا حوالی 190- 195 پایان می پذیرد و با رعایت این محدوده به عنوان حد ضرر برای سهم یک رشد دیگر می توان متصور بود.

در تحلیل های پیشین حمایت ها و مقاومت هایی را در جهت رشد برای سهم به تصویر کشیدیم که تحقق یافت. 

در تحلیل جدید در صورت برگشت سهم و اتمام موج 4  ااحتمالا به محدوده های مهم مقاومتی 230  - 280  و نهایتا در صورت عبور 345  تومان میان مدت سهم واکنش نشان دهد. به روز رسانی خواهد شد. 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش