عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گسترش نفت و گاز پارسيان (پارسان)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/07/16


پارسان در نمای تایم فریم هفتگی بادید میان مدت و بلند مدت:

با روندی کمی کند تر پارسان می تواند 5 موج صعودی را تکمیل کند. 

انتظار داریم پارسان پس از رسیدن به محدوده حدودی 370 335 به عنوان یک حمایت معتبر با افزایش تقاضا همراه گردد.

این اصلاح موج 4 سناریو  از C بزرگ تلقی گردد. مقاومت های مهم همانگونه که مشخص است محدوده   550- 520 و نهایتا در صورت تثبیت بالای این محدوده 680 مهم است .

مینا یوسفی