عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فولاد خوزستان (فخوز)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/07/16


فخوز به روز رسانی: از حدود 680 فخوز را دنبال نموده ایم و انتظار یک رشد میان مدت در روند صعودی تا محدوده سقف 1150 رشد داشتیم یعنی بازدهی میان مدت 67 درصدی و پس از ثبت پیک قیمتی 1150 حدودی یک اصلاح موقت را هفته گذشته پیش گرفت. حال با رعایت حد ضرر 980 مجدد به دید سهامداری قابل بررسی است. به نظرمیرسد رشد سالهای گذشته تا سقف کانال بلندمدت، مجدد در دو سال اخیر پس از یک اصلاح فرسایشی سالانه در حال تکمیل است یعنی فخوز با  برآورد بنده حوالی تابستان سال آتی به سقف قیمتی مهمی دست یابد. مقاومت های میان مدت و بلند مدت: 12900/16500-17700 است. 

 

c50c01efffffffffffff.png

 

945a752فخوز.png