عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشيمي پرديس (شپديس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/07/17


شپدیس:

کل حرکت چند ساله سهم را یک ABC اگر در نظر داشته باشیم که در قالب یک زیگزاگ کارکشن در حال پیش روی است. هم اکنون در ریز موج های موج 3 از 5 موج C بزرگ خواهیم بود. با این سناریوی احتمالی شپدیس مقاومت مهم 23350 و در صورت تثبیت 31000 را دنبال می نماید. 

قیمت فعلی سهم در آستانه امروز 17800 بوده است و انتظار داریم کم کم به محدوده هدف برسد. حد ضرر نزدیک سهم را 16600 قرار دهید.

 

مینایوسفی