عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت زرین معدن آسیا(فزرین) و پیش بینی سود هر سهم سال مالی 97

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1397/07/18


کلیات

گروه شامل شرکت زرین معدن آسیا به عنوان شرکت اصلی و شرکت های فرعی آن شامل شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان و شرکت سیمین معدن قزلجا می باشد.

شرکت زرین معدن آسیا در سال 83 در اداره ثبت شرکتها و مالیکت صنعتی تهران به ثبت رسید.سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 100 میلیون ریال بوده است که طی چند مرحله به مبلغ 300 میلیارد ریال افزایش یافته است. سهامدار اصلی شرکت شخص حقیقی(ابراهیم جمیلی) با درصد مالکیت 22 درصدی می باشد و پس از آن شرکت سرمایه گذاری اعتماد ایرانیان 14.49 درصد از سهام شرکت را در اختیار دارد.

فزرین در تاریخ 19/9/1390 در فرابورس در گروه فرآورده های معدنی درج شده است و در تاریخ 4/10/1391 به عموم عرضه شده است.

ظرفیت اسمی شرکت تولید 265 هزار تن کنسانتره روی و 36 هزار تن کنسانتره سرب می باشد.

 

عملکرد سه ماهه

شرکت فزرین در فصل بهار 15316 تن کنسانتره روی تولید و 13734 تن را به فروش رساند. مقدار تولید افزایش اندک 1 درصدی و مقدار فروش کاهش 7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

مبلغ فروش سه ماهه بالغ بر 244 میلیارد ریال بوده است و با رشد 43 درصدی نسبت به سه ماهه سال گذشته همراه شده است.

سود خالص سه ماهه 71655 میلیون ریال و سود هر سهم با سرمایه 300 میلیارد ریالی 239 ریال محقق شده است.

فزرین در سه ماهه سال مالی 96 سود خالص 49699 میلیون ریالی و سود هر سهم 276 ریالی با سرمایه 180 میلیارد ریالی داشته است.

مواد اولیه عمده مورد نیاز شرکت از معدن انگوران توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به صورت سهمیه بندی و با توجه به عیار روی و سرب موجود در ماده معدنی و قیمت سرب و روی در بازار بورس لندن تعیین می شود.

در سه ماهه میزان خرید خاک مصرفی 75960 تن و میزان مصرف 34744 تن بوده است. نرخ خرید خاک در سه ماهه نسبت به سال مالی 96 کاهش 45 درصدی داشته است.این در حالی است که فزرین در ابتدای دوره 50334 تن خاک موجودی داشته است که سبب شده هزینه خاک مصرفی در مقایسه با سال قبل کاهش چشمگیری داشته باشد.

 

 

عملکرد شش ماهه 97

در شش ماهه سال جاری مقدار تولید کنسانتره روی 34974 تن بوده که در مقایسه با شش ماهه سال قبل با رشد 3 درصدی همراه بوده است. مقدار فروش کنسانتره روی با 23 درصد کاهش نسبت به شش ماهه سال گذشته به 26558 تن رسیده است.

نرخ جهانی شمش روی از ابتدای سال تا کنون از 3100 دلار در فروردبن ماه به 2400 دلار در شهریور ماه کاهش یافت و سپس با تغییر روند به محدوده 2600-2700 وارد گردید.

 

کم ترین نرخ فروش هر تن کنسانتره در تیرماه 12456 هزار ریال و بیشترین نرخ در مردادماه 22973 هزار ریال بوده است. نرخ فروش در شهریورماه با کاهش 34 درصدی نسبت به ماه قبل به 15008 هزار ریال رسیده است که میتواند به دلیل عیار پایینتر کنسانتره روی فروخته شده باشد.

 

 

 

 

 

مفروضات پیش بینی سود هر سهم

مقدار فروش برابر با مقدار پیش بینی شده شرکت در گزارش تفسیری 3 ماهه فرض گردید. مقدار فروش کنسانتره سرب و روی به ترتیب 1742 تن و 55874 تن ( به ترتیب کاهش 66 و 10 درصدی نسبت به سال مالی قبل) و مقدار تولید نیز در همین سطح فرض گردید.

قیمت جهانی شمش روی برای شش ماهه باقی مانده 2600 دلار و قیمت جهانی شمش سرب 2000 دلار و نرخ تسعیر دلار 8000 تومان در نظر گرفته شد. نرخ کنسانتره روی و سرب بر اساس نسبتی که با نرخ جهانی شمش روی در دوره های قبل  داشته است براورد گردید.

میزان مصرف خاک و نرخ خاک بر اساس ضرائب سه ماهه ابتدای سال محاسبه گردید. با توجه به پایین آمدن عیار خاک مصرفی میزان مصرف خاک نسبت به دوره های قبل افزایش یافته است.

 سایر موارد صورت سود و زیان بر اساس عملکرد دوره های قبل محاسبه گردید.

با مفروضات مذکور سود به ازا هر سهم 1844 ریال براورد می شود. با توجه به اینکه در شش ماهه مقدار تولید در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهشی نداشته است و مقدار فروش کنسانتره روی با کاهش 23 درصدی همراه بوده است. در صورتی که مقدار تولید را بدون تغییر برابر با سال قبل و مقدار فروش را برابر با سناریو اول در نظر گرفته شود سود هر سهم به 1770 ریال کاهش می یابد.

با در نظر گرفتن نرخ دلار 80000 ریالی و قیمت شمش روی 2600 و شمش سرب 2000 دلاری برای ادامه سال و کاهش مقدار فروش نسبت به سال قبل،  سود هر سهم فزرین در بازه 1770 ریال و 1844 ریال برآورد می گردد.

 

 

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش