عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/07/18


فولاد خوزستان فخوز توانست از محدوده حمایتی کف کانالیزه 185 حدودی به بالای 500 تومان برسد و بازدهی چند ماه اخیر را به 170 درصد برساند. اصلاح قیمتتی از پیک 500 تا 387 اصلاح داشته که به نظر میرسد محدوده 330- 365 حمایت معتبر این نماد خواهد بود که باید به عرضه و تقاضا در آن محدوده اهمیت داد.

اگر وضعیت کلی گروه مربوطه و بازار از ریسک های غیر قابل پیش بینی دور باشد باشکست مقاومت مهم سقف کانال میتواند اهداف مقاومتی 575-635 را رصد نماید.