عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) بر اساس عملکرد شش ماهه و پیش بینی سود سال 1397

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1397/07/21


وضعیت جهانی فولاد

به گزارش انجمن جهانی فولاد، تولید فولاد جهان در سال 2017 به 1691.2 میلیون تن رسیده است که در مقایسه با سال 2016 به میزان 5.3 درصد افزایش یافته است. تولید فولاد در تمامی مناطق در سال 2017 به جز کشورهای مشترک المنافع رشد داشته است.

تولید فولاد در آسیا به 1162.5 میلیون تن رسیده است که رشد 5.4 درصدی را نشان می دهد.

تولید فولاد در چین با رشد 5.7 درصدی نیز به 831.7 میلیون تن رسیده و سهم این کشور از تولید فولاد جهان 49.2 درصد بوده است.

ژاپن نیز در سال 2017 حدود 105 میلیون تن تولید فولاد داشته است که 0.1 درصد کمتر از سال 2016 بود. تولید فولاد هند نیز با 6.2 درصد افزایش نسبت به سال 2016 به 101.4 میلیون تن رسید.

همچنین کره جنوبی 71.1 میلیون تن فولاد در سال 2017 تولید کرد که 3.7 درصد بیش از سال 2016 بود.

اتحادیه اروپا در سال 2017 با ثبت افزایش 4.1 درصدی 168.7 میلیون تن فولاد تولید کرده است. ایتالیا با افزایش 2.9 درصدی 24 میلیون تن، اسپانیا با افزایش 6.2 درصدی 14.5 میلیون تن تولید فولاد داشتند.

در سال گذشته میلادی تولید فولاد در آمریکای شمالی با 4.8 درصد افزایش به 116 میلیون تن رسیده که میزان تولید کشور آمریکا در این سال به 81.6 میلیون تن رسیده است که 4 درصد بیش از سال 2016 داشته است.

انجمن جهانی فولاد میزان تولید فولاد کشورهای مشترک المنافع را 102.1 میلیون تخمین زده است که این میزان همانند رقم تولید سال 2016 این کشورهاست و تغییری نکرده است.

تولید فولاد روسیه در سال 2017 به 71.3 میلیون تن رسیده است که 1.3 درصد بیش از سال 2016 است. اوکراین نیز در کاهش میزان تولید رکورد زده و 6.4 درصد کمتر از سال 2016 فولاد تولید کرده است. این کشور 22.7 میلیون تن تولید فولاد داشته است.

تولید سالانه فولاد آمریکای جنوبی در سال 2017 برابر با 43.7 میلیون تن بوده است که از افزایش 8.7 درصدی برخوردار بوده است.

بر اساس این گزارش میزان تولید فولاد خام ایران در سال گذشته میلادی 21 میلیون و 726 هزار تن بود که حاکی از رشد 21.8 درصدی نسبت به سال 2016 است و همچنین جایگاه سیزدهمین تولیدکنندگان برتر فولاد خام جهان را نشان می دهد.

فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)

شرکت فولاد هرمزگان جنوب در سال 1390 بصورت یک شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکتهای بندرعباس به ثبت رسید و در سال 1392 به سهامی عام تبدیل و در بازار فرابورس ایران پذیرفته شد.

از مهمترین ویژگی های این شرکت مجاورت با آبهای خلیج فارس جهت دسترسی آسان به آبهای آزاد، نزدیکی به مخازن عظیم گاز عسلویه، مجاورت با ذخایر سنگ آهن گل گهر، مجتمع بندری شهید رجایی و حمل و نقل جاده ای و ریلی می باشد.

شرکت فولاد هرمزگان دارای ظرفیت اسمی 1.5 میلیون تن تختال (اسلب) به ضخامت 200 و 250 میلی متر، عرض 900 تا 2000 میلی متر و طول 6000 تا 12000 میلی متر می باشد. هچنین این شرکت قادر به تولید محصولات میانی از قبیل یک میلیون و 650 هزار تن آهن اسفنجی در سال، 90 هزتار تن آهک در سال، 7500 نرمال متر مکعب بر ساعت اکسیژن، 18000 نرمال متر مکعب بر ساعت نیتروژن و 120 نرمال متر مکعب بر ساعت آرگون و 27000 متر مکعب آب شیرین در روز می باشد.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس 10 میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به  15.000.000 میلیون ریال رسیده است. ترکیب سهامدارن به شرح ذیل می باشد:

63c170fHOR1970721.jpg

ریسکها و عوامل موثر بر شرکت

ریسکهای موجود را می توان شامل نوسانات نرخ ارز، تغییرات قیمت جهانی محصولات فلزی، وضعیت تحریم های جدید بر کشور، متغیر بودن نرخ مواد اولیه در داخل کشور و قیمتهای جهانی ( گندله، الکترود، قراضه و مواد مصرفی و کمکی) تأمین مواد اولیه ارزان قیمت، سیاستهای بودجه ای دولت در جهت پروژه های عمرانی و تاثیرگذاری آن بر میزان تقاضای داخلی و همچنین تامین منابع مالی با توجه به وضعیت نقدینگی مشتریان داخلی دانست.

فرآیند تولید

11f41cfHOR2970721.jpg

مشتریان شرکت

مشتریان شرکت، فولاد گیلان، فولاد اکسین خوزستان، آریان فولاد، جهان فولاد غرب و ... همچنین مشتریان خارجی کشورهای ترکیه، هند و امارات می باشند.

وضعیت مقداری فروش

در جدول زیر وضعیت مقدار فروش محصولات شرکت به تفکیک فروش داخلی و فروش صادراتی نشان داده شده است:

8d38c74HOR3970721.jpg

 

همانطور که مشاهده می کنید شرکت در سال 1395 در مجموع 1.317 هزار تن اسلب خود را به فروش رسانده که 75 درصد این مقدار بصورت صادراتی به فروش رفته است. در سال 1396 مقدار فروش شرکت با 24 درصد افزایش به 1.640 هزار تن رسیده که از این مقدار 67 درصد بصورت صادراتی و مابقی بصورت داخلی به فروش رفته است.

در سه ماهه ابتدایی سال مالی جاری مجموع مقدار فروش شرکت 277 هزار تن بوده که 68 درصد صادرات و مابقی داخلی بوده است.

در سه ماهه دوم، شرکت در مجموع 451 هزار تن فروخته که 50 درصد بصورت صادراتی به فروش رفته است.

وضعیت مبلغ فروش

در جدول زیر وضعیت مبلغ فروش شرکت به تفکیک درآمد کسب شده از بازارهای داخلی و صادراتی نشان داده شده است.

2fd3a34HOR4970721.jpg

در سال مالی 1395 مبلغ فروش شرکت 1528 میلیارد تومان بوده که  74 درصد از فروش صادراتی حاصل شده است. در سال مالی 96 مبلغ فروش شرکت با افزایش 80 درصدی به 2748 میلیارد تومان رسید که 68 درصد از فروش صادراتی بدست آمده است.

در سه ماهه ابتدایی سال مالی جاری 574 میلیارد تومان درآمد کسب شده حدود 70 درصد مربوط به فروش صادراتی محصولات بوده است.

در سه ماهه دوم شرکت 1082 میلیارد تومان فروش داشته که 51 درصد از فروش صادراتی حاصل شده است.

وضعیت تولید و فروش ماهانه

شرکت در شهریور ماه 322 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مرداد ماه رشد قابل توجه 73 درصدی را نشان می دهد. مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 1657 میلیارد تومان بوده است در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 1189 میلیارد تومان بوده است.

85e47fchormoz1970703.jpg

از لحاظ مقداری شرکت در شهریور ماه 112.601 تن محصولات فولادی به فروش رسانده که نسبت به مرداد ماه رشد 41 درصدی را نشان می دهد. مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 715.012 تن بوده است این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 777.024 تن بوده است.

07788abhormoz2970703.jpg

نرخ فروش اسلب نسبت به ماه گذشته رشد 18 درصدی داشته است.

4159413hormoz3970703.jpg

بهای تمام شده

در جدول زیر بهای تمام شده شرکت نشان داده شده است:

6baf0a5HOR5970721.jpg

همانطور که مشاهده می کنید مواد مستقیم و سربار تولید بیشترین سهم از بهای تمام شده را تشکیل می دهند.

مواد اولیه اصلی شرکت گندله بوده که عمدتا از شرکت گل گهر تأمین می شود. قیمت خرید گندله تولید داخل برای کلیه شرکتهای مصرف کننده بطور یکسان می باشد.

از آنجاییکه گندله خریداری شده شرکت به طور مستقیم متاثر از بهای شمش فولاد می باشد (21% شمش خوزستان) بخش عمده ای از افزایش بهای تمام شده به دلیل افزایش بهای گندله و بخش دیگر متاثر از افزایش بهای الکترود می باشد.

صورت سود و زیان

c61736fHOR6970721.jpg

 

صورت سود و زیان شرکت در جدول بالا نشان داده شده است همانطور که مشاهده می کنید شرکت در سال مالی 95 مبلغ 110 ریال زیان به ازای هر سهم محقق کرده است در سال مالی 96 سود خود را با افزایش قابل توجه به 252 ریال رسانده است و در سه ماهه ابتدایی سال مالی 97 مبلغ 78 ریال سود به ازای هر سهم محقق گردانید. شرکت در آخرین گزارش خود، بر مبنای صورت مالی شش ماهه سود خود را با افزایش 89 درصدی نسبت به سال 96 مبلغ 476 ریال برآورد کرده است که در شش ماه توانسته 239 ریال معادل 50 درصد بودجه را پوشش دهد

مفروضات تحلیلی

1. برآورد مقدار فروش طبق مفروضات شرکت برای شش ماهه باقی مانده

2. برآورد نرخ خرید گندله بر اساس 21 درصد نرخ شمش فخوز و فروش گندله گل گهر

3. فرض نسبت 1.6 برای تبدیل گندله به اسلب

4. فرض نسبت تبدیل سایر مواد به محصول طبق سال 96

6. رشد 40 درصدی سربار نسبت به سال گذشته با توجه به افزایش قیمت الکترود

7. نرخ ارز 8000 تومان برای شش ماهه باقی مانده سال

8. نرخ شمش 470 دلار

9. باقی موارد طبق آخرین پیش بینی شرکت

2ce0715HOR8970721.jpg

در جدول زیر تحلیل حساسیت سود هر سهم بر اساس نرخ فروش اسلب و نرخ خرید گندله نشان داده شده است.

ea5eff4HOR7970721.jpg

**همانطور که مشاهده میکنید هم فروش و هم بهای تمام شده تحت تأثیر قیمت ارز و نرخ شمش می باشند و سودآوری شرکت با توجه به صادرات محور بودن آن با افزایش نرخ دلار افزایش قابل توجهی پیدا می کند.

***با توجه به محافظه کار بودن مفروضات مربوط به بهای تمام شده، درصورتی که حاشیه سود تحلیل همانند پیش بینی شرکت و برابر 30 درصد در تظر گرفته شود سود هر سهم شرکت می تواند تا 80 تومان افزایش یابد.

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش