عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ (وتوكا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/07/23


به نظر میرسد وتوکا در بازه بلند مدت یک روند صعودی را طی خواهد کرد. پس از یک اصلاح تند وتیز در سهم از پیک قیمتی 214 تا 148 تومان و صف فروش های پی در پی امروز سهم به تعادل قیمتی رسیده است و روی حمایت خوبی است. 145 تومان.

 

وتوکا به لحاظ بنیادی وضعیت مطلوبی دارد و به نظر میرسد با رعایت همین محدوده به عنوان حد ضرر سهم دوهدف: 225 در  میان مدت و در صورت تثبیت بالای آن به محدوده  سقف خط روندبازه قیمتی حدودی 500 - 540 را یک ساله نزدیک گردد. 

 

مینا یوسفی