عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پالایش نفت اصفهان-شپنا

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/07/24


آخرین تحلیلی که روی این سهم داشتیم به مقاومت 11300 اشاره کردیم که به نزدیکی آن رسیده است و دوروزی است شاهد تعادل قیمتی سهم در محدوده مثبت و منفی هستیم.

به نظر یک اصلاح موقت در قالب ریز موج 4 داریم  و سپس موج 5 در پیش خواهد بود.

ولی بازهم مقاومت های مهم همان 11300 و 1450 لحاظ گردد.

 

به روز رسانی سهم:

 

حمایت های مهم: 945- 845 .

 

مینا یوسفی