عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال حفاري شمال (حفاري)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/07/24


حفاری شمال را از محدوده حمایتی مهمی هر چند ماه تحلیل نموده ایم 

 

تحلیل اردیبشهت ماه 97 نشان از یک  رشد میان مدت داشته است:

25cbb32حفارییی.png

 

تحلیل های تیرماه و مردادماه این رشد را تایید کرد و شاهد یک موج انگیزشی شارپ بوده ایم:

مشاهده میشود سهم با شکست سقف کانالیزه با قدرت تمام روند صعودی را ادامه داده است و به هدف 420 رسیده / سپس کاهشی در جهت تکمیل موج 4داشتیم تا سقف تاریخی شکسته شده و امروز با یک خبر مهم و خوب صف خرید شده است.

افشای اطلاعات با اهمیت و تعدیل مثبت بیش از 115 تومانی این سهم با تسعیرنرخ ارز

 

به نظر میرسد کف قیمتی سهم همین محدوده 295-300 حد ضرر خوبی باشد و یک موج 5 داشته باشیم.

مقاومت ها: 425-560 در کوتاه مدت مهم است.

مینا یوسفی