عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال شاخص گروه بانک

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/07/25


شاخص گروه بانک 

 

به نظر میرسد در روند صعودی اخیر نمادهای بانکی که بیشتر متاثر از تسعیر ارز و سودآوری ناشی از آن است هنوز جای رشدداشته باشیم. 

شاخص گروهمربوطه به لیدری وبملت و تجارت توانسته پس از تکمیل X  از محدوده حمایتی معتبر481  همراه با سیگنال تحلیل زمانی به بالای سقف تاریخی 820 - 830 واحد نفوذ نماید.

 

خیلی مهم است که با هر اصلاح موقت یا میان مدت بالای این سقف تثبیت شود در این صورت در ادامه روند میتواند به محدوده خط روند معتبر سبز رنگ نزدیک گردد. دو هدف مشخص نموده ایم فعلا : 1260-1580 که باید دید چه میشود.

تایم فریم تحلیل هفتگیست .

مینا یوسفی