عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال کربن ایران (شکربن) به روز رسانی یک سناریو

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/07/28


شکربن در به روز رسانی : ثبت پیک قیمتی 1400 حدودی و اصلاح قیمتی قابل توجه تا محدوده 930 تومان/ به نظر میرسد با اصلاح ریز موج 4 اخیر برای بررسی خرید کم ریسک باشد و بتواند تا سقف قبلی و سپس اهداف مشخص شده در چارت روند رشد را میان مدت طی نماید.

 

موج 5 از 3 را داریم سپس اصلاح موج 4  بعد موج 5 از 5 .

\

مینا یوسفی