عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پالايش نفت شيراز (شراز)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/07/29


تحلیل به روز شده و تحلیل های پیشین این نماد: در تحلیل گذشته به هدف 3500-4000اشاره داشتیم که رسید و اصلاحی پیش گرفت.

2645 کف حمایتی و اتمام موج 4 است / رشد اخیر سهم در قالب ریز موج 5 است و احتمالا پله اول محدوده سقف قبلی و سپس 5100-5600 مهم است. 

تدام تقاضا انتظار میرود.

 

 

 

 

 

7e7d3f6شراز.png

مینا یوسفی