عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (تاپيكو) به روز شده

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/07/30


تاپیکو به روز رسانی . حد حمایت سهم به 230 تغییر یابد.

 شاهد تکمیل 5 موج رشد سهم هستیم. به نظر میرسد موج اخیر 3 است .  و دو هدف مقاومت های مهم: 300 و سپس 360- 400 لحاظ گردد.

 

 

مینا یوسفی