عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال صنايع پتروشيمي خليج فارس (فارس) به روز رسانی شد

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/07/30


به روز رسانی فارس 

تحقق یک سناریو و رشد سهم در قالب یک 5 موج صعودی ادامه دار است. با شکست 700 تومان با تداوم تقاضا در مسیر پیش بینی شده سهم با سود آوری بیش از 30 درصد از آخرین تحلیل توانسته به 1000 تومان برسد که در تحلیل اخراین هدف مشخص شده بود. 

 

حال به نظر با تثبیت بالای 10500 میتواند دو مقاومت 1200 و 1470 را رصد کند.  حد ضرر 850 را داشته باشیم. 
اخبار مجمع:
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به ازای هر سهم 430 ریال در مجمع عمومی سالیانه تقسیم کرد.

 

تحلیل های پیشین:

a082c7eFARSS.png