عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/08/01


به روزرسانی کنور در تایم هفتگی یک حمایت و دو مقاومت مهم:

در یک سناریوی محتمل موج Y هستیم که A از آن جایی در محدوده سقف تاریخی سهم احتمالا قرار خواهد گرفت: حد حمایت: 470-500

مقاومت های مهم: 700- و نهایتا890-900

کنور
شرکت در دوره 6 ماهه اول سال جاری، 1,961 میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 71 درصد رشد داشته است.

درآمد شرکت در دوره مشابه سال گذشته تماما از محل صادرات کنسانتره و سنگ آهن دانه بندی شده حاصل شده در حالی که در دوره 6 ماهه اول سال جاری عمده فروش شرکت از محل فروش داخلی بوده است. (85 درصد از مبلغ فروش شرکت داخلی بوده است).

همچنین در 6 ماهه حدود 143 هزار تن گندله به فروش رسانده در حالی که کل سال گذشته حدود 106 هزار تن فروش گندله داشته است.

متوسط نرخ فروش کنسانتره صادراتی با رشد 24 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته 2،777 ریال به ازای هر کیلو و متوسط نرخ فروش کنسانتره داخلی 3،093 ریال به ازای هر کیلو بوده که بالاتر از نرخ های صادراتی است. شرکت گندله داخلی را نیز با متوسط نرخ 5147 ریال به ازای هر کیلو به فروش رسانده است.

بهای تمام شده فروش نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 2 درصد رشد داشته است. افزایش قابل ملاحظه فروش در مقابل رشد اندک بهای تمام شده منجر به افزایش 291 درصدی سود ناخالص شده است. حاشیه سود ناخالص شرکت در سال گذشته 36 درصد بوده که به 55 درصد در حال حاضر افزایش یافته است. هزینه های مالی نیز با افت 11 درصدی همراه شده و درآمدهای غیرعملیاتی با رشد 26 درصدی 253 میلیارد ریال اعلام شده که عمدتا ناشی از سود فروش سرمایه گذاری ها و سود سهام می باشد. 
شرکت سه ماهه اول سال جاری 128 ریال سود به ازای هر سهم محقق نموده بود که سه ماهه دوم سال 261 ریال به آن اضافه شده و جمعا 389 ریال سود به ازای هر سهم در 6 ماهه سال جاری محقق نموده است. 

مینایوسفی