عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ماشين‌ سازي‌ اراك‌ (فاراك)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/08/02


به روز رسانی سهم / از تحلیل پیشین و درست از حمایت شاید افزایش قیمت سهمو سود آوری بیش از 140 درصدی در بازه زمانی کوتاه مدت بده ایم..

 

مشاهده میشود سهم پیک قیمتی 180- 185 را دیده و سپس اصلاح قابل توجه ای تا 123 تومان داشته است. با حد ضرر 118  از همین محدوده رشد مجدد نموده و انتظار داریم سقف مقاومتی قبل و سپس 200-240 مهم باشد.

مینا یوسفی