عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال کالسمین( فاسمین) به روز رسانی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/08/05


فاسمین/ تایم فریم روزانه:

اصلاح اخیر ریز موج 4: محدوده حمایت 750- 830

مقاومت های مهم: 11000- 12250 

 

 

مینا یوسفی