عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توليدي چدن سازان (چدن)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/08/06


موج C از سناریوی محتمل هستیم و چدن در یک 5 موج صعودی قرار گرفته است.

اصلاح قابل توجه از پیک قیمت 480حدودی تا 300 حدودی رخ داده و این رشد ریز موج 5 است. 

میتواند با رعایت حد ضرر 340 و پایبندی به آن اهداف 460-550 را فعلا در نظر داشته باشد.

 

 

مینا یوسفی