عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/08/07


به روز رسانی وخارزم:

 

پس از رسیدن به دو هدف اشاره شده در 120 و 150 تومان اصلاح قیمتی قابل توجهی را تا محدوده حمایتی 95- 100 تجربه نموده و در دو روز اخیر مجدد ازمحدوده اشاره شده پر تقاضاست.

 

به نظر میرسد در تکمیل موج 5 از 5 موج صعودی C جای رشد تا 150 تومان را داشته باشد و در صورت تثبیت بالای این تارگت اهداف بالاتر مشخص شده است. بازه زمانی تا پایان سال مد نظر باشد. 

 

c2b85e7وخارزم.png

 

مینا یوسفی